17
اسفند

Stagnating: Uumpisahan ko sa bahaging ito ang aming kuwento

Stagnating: Uumpisahan ko sa bahaging ito ang aming kuwento tingnan kung paano ginamit ang iba’t ibang yugto sa modelong ito at subukang gumawa ng sariling kuwento mula sa karanasan ninyong magkapareha/ magkagrupo. kung gusto ninyong mag-imbento, walang inconveniente, basta lumabas ang mga yugtong nabanggit (initiation-termination) Bigayan lang ng pangalan,...

اطلاعات بیشتر