اخبار پزشکی و پرستاری

شما کارفرمایان و پرستاران عزیز می توانید از این قسمت آخرین اخبار پرستاری و پزشکی

و همچنین از آخرین شرایط همکاری  و تخفیف ها مطلع شوید .

شما می توانید در این قسمت از آموزش های استفاده از اپلیکیشن های پرستاری استفاده کنید

مشکل سالمندان در منزل

6 مشکل سالمندان در منزل

یکی از سخت ترین تصمیم هایی که خانواده و مراقبان سالمندان باید اتخاذ کنند ، این است که چگونه مشکل سالمندان در منزل خود که…
مهارت های پرستار کودک

مهارت های پرستار کودک در منزل

ویژگی ها و مهارت های پرستار کودک در منزل که باید آن ها را در خانه رعایت کند که موجب اراده خدمات هرچه بهتر در…